Matuseteenuseid pakkuvate firmade nimekiri

Antud lehelt on võimalik leida igas maakonnas matuseteenuseid pakkuvad firmad ning valida välja endale kõige sobivam.

SURMAKUULUTUSED.EE

SURMATEATED JA KAASTUNDEAVALDUSED INTERNETIS

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa
Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis ema,
vanaema, vanavanaema,
vanavanavanaema
Silvia Rink
02.04.1930 - 18.02.2024 †
Omaksed
Su tugev elutahe väsis,
puhka rahus
Sügav kaastunne omakstele
Mati Reikopi
Kaotuse puhul

Virve ja Märt laste ning nende peredega
Hüvasti,armas sõber
ENDEL PÕRU
Siiras kaastunne Vaikele ja Ingale perega

Lea ja Jaan
Vaikus ja rahu on Sinuga,
Head mälestused jäävad meiega
Südamlik kaastunne Gerlile ja Markusele
valusa kaotuse puhul
Aleksander Michelis
28.01.1949 - 29.10.2023 †
Andrea, Mihkel, Guido..
ja veel paljud koroonamängu kamraadid
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis isa vanaisa
Avo Soesoo
20.12.1953 - 23.10.2023 †
Omaksed

Ärasaatmine 31.Oktoober Kodust kell 14.00.
Lahkus meie ema,vanaema ja vanavanaema.
Vaiki-Elfriede Reinmaa
16.12.1931 - 23.05.2023 †
Leinavad omaksed.

Muldasängitamine toimub 3.juuni.23.kell12.00 viljandi Riia nmt.vanale kalmistule
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.
Mälestame kallist lavapartnerit ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.
ANNE SAAR
Eesti Näitejuhtide Teatritrupp
Südamlik kaastunne Maarjale perega
kalli abikaasa,isa ja vanaisa
ENNO SUIGUSAARE
kaotuse puhul.
Maarja õed peredega


Mälestame


Rein Sarki
Avaldame kaastunnet lahkunud omastele.


Anne ja Viktor

Su tugev elutahe väsis,
haigus murdis sinu elupuu.
Siiras kaastunne Tiiale ja lähedastele
Helju Ott
Toomas ja Hans peredega
Olid see keda alati ootasin! Sinu käed Olid alati toeks, sinu jaoks polnud miski liiga raske, sinu juures oli alati soe... juba siis, kui kasteheinas põlvini me lapsed jooksime
Lahkus meie kallis vennake ja onu
VELLO VILTMANN
26.05.1940 - 27.07.2022 †
Sügavas leinas õde Aino perega
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Avaldame kaastunnet Luule Soovikule perega ema
Aino Luts

lahkumise puhul.


Tarvo,Heiki,Tiina ja Toomas peretega
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
MÄLESTAME ENDIST TOREDAT NAABRIT
TULJO RITSBERGI
AVALDAME KAASTUNNNET TIIULE PEREGA.

LUULE JA AUGUST
Sulgunud on eluraamat, algab Mälestustemaa...
Siiras kaastunne lähedastele


Indur Sander
surma puhul.

Lapsepõlvesõber Urmas perega

Su tugev elutahe väsis, haigus murdis sinu elupuu.
Salme Kahu

Lahkunud on meie kallis Vanaema,vanavanaema.
Mälestavad. Riina pere.Raini pere,Riho pere. VILMA
Kullakallist lapsepõlvesõpra
MALLE TAMMEMÄED
mälestab Helle perega.
Sügav kaastunne Avele, Reedale, Jaanusele ema, Enele õe ning lastelastele vanaema surma puhul.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Puhka rahus.
PAUL ASU
Kaastunne lähedastele. perekond Aasa
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu...
Lahkus ilmatuma tore Vend
Heino Ruus
12.05.1949 - 07.06.2021 †
Allan

Ärasaatmine 13. juunil kell 11 Suure-Jaanis
Su tugev elutahe väsis,
ja igaviku teele läksid.
VALVE KALDA
Mälestame leinas ja avaldame kaastunnet lähedastele. Malle ,Anne, Kiira.Tiia.Kalmer Asta ja Leho.
On mälestus helge ja puhas,
on mälestus Sinust me jaoks.
Ei kunagi muutu see tuhaks, ei iial me südamest kao
Mälestame unustamatult kallist õde
HELLE LUBI
21.04.1948 - 06.02.2021 †
Õed Maimu ja Anne peredega
Siiras kaastunne lastele peredega

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis
Veera Kivi
21.10.1938 - 07.01.2021 †
Leinab tütar perega.
Kord kustub küünal iga hoidja käes
Mälestame
Olev Aulet
Ja avaldame kaastunnet Sirlele ja Sandrale,ning nende lähedastele.
Töökaaslased Anneli,Madis ja Karin
Et muusika Sind saadaks ka seal kõrgel pilve peal...
Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanema
LOREIDA MERIRAND
28.01.1927 - 12.06.2020 †
Omaksed

Ärasaatmine 20.juunil kell 12 Viljandi metsakalmistul
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
HILJA JOONAS
02.03.1940 - 30.05.2020 †
Leinavad omaksed.

Sul aastarõngaid väheks jäi,
ränk haigus murdis sinu elupuu
Südamlik kaastunne Kristale ja Mattiasele, lahkus väga armastatud
Jaanus Lill
04.06.1945 - 20.02.2020 †
Sõber Arno perega

Ärasaatmine 28.veebruaril
kell 14 Viljandi Krematooriumist
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elutee.
Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
Matti Tamm
18.03.1944 - 25.12.2018 †
Maimu ja lapsed

Ärasaatmine 02. jaanuar kell 12 Tarvastu kabelist.
Meie südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele....
Mälestame ja südamlik kaastunne omastele.
Jaak Vilismäe
Iive laste ja lastelastega
Tuul puudeladvus tasa kiigub
me vaikses leinas langetame pea...


Aavo Asu
09.06.1938 - 04.06.2018 †
Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele


perek Määr ja Loik
Üks elutee on käidud lõpuni...
Lahkunud on meie kallis ema,vanaema ja vanavanaema
Galina Jatsõšõna
14.02.1932 - 24.03.2017 †
Ärasaatmine laupäeval, 1.aprill kell 11.00 Tarvastu kabelist samale kalmistule.
Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...
Elmar Hommuk
07.03.1932 - 11.02.2012 †
Päev õhtule laskus...
ja lõppes elurada...
Maret Paap
18.12.1938 - 21.02.2012 †
Vaikselt lahkusid emake hea,
muredest, valudest enam ei tea.
Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema
Eili Linnutaja
07.08.1924 - 15.02.2012 †
Omaksed.

Lahkunu tuhastatakse.


Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame.
Asta Kase
13.10.2011 - 30.11.2010 †