Matuseteenuseid pakkuvate firmade nimekiri

Antud lehelt on võimalik leida igas maakonnas matuseteenuseid pakkuvad firmad ning valida välja endale kõige sobivam.

SURMAKUULUTUSED.EE

SURMATEATED JA KAASTUNDEAVALDUSED INTERNETIS


Kõige tähtsam on silmale nähtamatu

A.DE Saint-Exupery
Lahkus meie isa, vanaisa, abikaasa
Veljo Piibeleht
23.02.1960 - 09.09.2019 †
Leinab perekond
Südamlik kaastunne Riitale
kalli elukaaslase
HEINO TIIK
lahkumise puhul.

Mälestab perekond Põldar
Su tugev elutahe andis meile suuna. Nüüd eemalt vaadates meid kuulad.
Sügav kaastunne Riitale armsa elukaaslase lahkumise puhul.
Heino Tiik
Sõbrad

Ilona Torn ja
Hannes Torn
Ei kao leinavalu hingest,
ei kao silmist pisarad.
Südamlik kaastunnearmsale Kristinale
elukaaslase kaotuse puhul.TAURI JOHANSONI
Töökaaslased
Olympic Entertainment Groupist
Meie sügav kaastunne Annele kalli
ema surma puhul.


Helveida Vask
19.01.1929 - 19.08.2019 †
Eda,Mai,Ene,Anne,Daila,Marika
Me südameis sa ikka elad.
Jääd mõttes meie keskele...
Teatame kurbusega,et on lahkunud meie kallis abikaasa,isa ja vanaisa
OTTO LIKSOR
17.02.1938 - 12.08.2019 †
Abikaasa ja tütred Reet ja Riina peredega.

Ärasaatmine 16.augustil kell 14 Rahumäe kabelist.
Sinust mälestus me hinges elab, Sinu hääl veel kõrvus kõlab. Sa nüüd oled vaikuse kaja, tähehelkide peegeldus vees, taeva serval on tilluke maja ja Sina selle sees.
Teatame sügava kurbusega, et lahkunud on meie armas isa ja vanaisa
HUGO KRUUS
17.01.1932 - 10.08.2019 †
Leinavad lapsed ja lapselapsed peredega. Ärasaatmine toimub Maardu kalmistul 15. augustil kell 12.00.
Lahkus meie kallis isa ja vanaisa
Andres Roosalu
16.12.1942 - 09.08.2019 †
Ärasaatmine 15. august 2019
kell 15.30
Pärnamäe krematooriumi kabelis
Mälestame legendaarset sportlast ja treenerit
Uno Kajak
Avaldame kaastunnet omastele
Nõmme suusaklubi suusahüppe veteranid
Maga vaikselt, puhka rahus - südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksemullas jääd Sa ikka meiega.
Lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
Valve-Aurelie KRESSA
04.08.1923 - 26.07.2019 †
Mälestavad Lea perega, Krista perega ja Kersti.

Ärasaatmine kodust 01. augustil kell 14.00.


Valus on mõelda, et Sind pole
ja iial Sa meie juurde ei tule.

Lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
Helga Lokk
02.10.1929 - 30.06.2019 †
Omaksed

Ärasaatmine 03.07.2019 Rahumäe kabelis kell 12.00
Mälestuste päiksekullas
elad ikka meiega.....
Kallis,Anne! Meie siiras kaastunne abikaasa surma puhul.
Enno Kask
23.04.1949 - 07.06.2019 †
Epp,Ingi ja Jaan

Avaldame sügavat kaastunnet Tiiu Soole armsa abikaasa
Sulo Soo
lahkumise puhul.
Perekond Tomingas
Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu....
Teatame kurbusega et on lahkunud meie vanaema ja ämm
Aino Indre (Laht)
11.01.1920 - 03.06.2019 †


Ärasaatmine Keila Haigla Memoris leinasaalis reedel 07. juunil kell 14

Omaksed
Mets myhiseb ja kägu kukub raal-aas haljendab ja lilled öitsvad seal...
Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
Peep Uudre
03.12.1942 - 09.05.2019 †
ära saatmine 14.mail kell 12.30 Pärnamäe krematooriumist
Maga vaikselt,puhka rahus,me südamed on Sinuga. Mälestuste päiksekullas jääd Sa ikka meiega.
Avaldame kaastunnet Aadule ja Margusele perega.
ELS HAK
Ellen, Anne ja Laine peredega
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis ema,vanaema,vanavanaema
Helga Sepp
09.04.1929 - 14.03.2019 †
Omaksed

Ärasaatmine 23.märtsil kell 13.00 Jõelähtme kirikus
Mälestame heatahtlikku ja sõbralikku, meile kallist
Felda Tarnaste
15.11.1925 - 07.03.2019 †
Sügav kaastunne tütar Annelisele, Tiiale, lapselaps Margitile, Ahtole,Ingritile, Tiiule ja nende lähedastele.
Sügavas leinas Sirje, Lauri, Toivo, Karl.
Lahkus meie kallis vanaema ja vanavanaema,
SILVIA KALDMA
04.10.1929 - 06.03.2019 †


Ärasaatmine toimub 15.03.2019 kell 11:00 Kaarli kirikus.
Silvia palvel pärgi ja kimpe mitte tuua,vaid teha annetus oreli fondi, tema nimelisse korjanduskasti Kaarli kirikus.
Mälestame kallist kaaslast,õpetajat.
Sügav kaastunne poeg Laurile
perega

Pirita soome keele kursus
Lyyli Tõldsepp
26.11.1932 - 27.02.2019 †

Vaikusse kustus üks hääl...
/ V.Osila/
Mälestame kurbusega lahkunud sõpra
Leida Allas
22.07.1937 - 23.02.2019 †
Sügav kaastunne omastele
Kursusekaaslased EPA HM 1960.a. lennust
Lahkus meie kallis abikaasa, ema, vanaema ja vanavanaema
Leida Allas
22.07.1937 - 23.02.2019 †
Ärasaatmine 01. määrtsil kell 11.30. Pärnamäe krematooriumis. Palun lilli mitte tuua
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Avaldan kaastunnet armsale õele Urvele abikaasa surma puhul.Vend Rein perekonnaga
TÕNU RÄTSNIK
21.09.1937 - 20.01.2019 †


Ärasaatmine 2. veebruaril kell 14 Tallinnas Rahumäe kabelis.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis isa, vanaisa ja abikaasa
HEINS MARTINSON
12.02.1942 - 22.01.2019 †


Ärasaatmine teisipäeval 29. jaanuaril kell 15.00 Tallinna Pärnamäe Krematooriumi väikeses kabelis
Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...
Teatan kurbusega, et meie hulgast on lahkunud
Sulo Johannes Hännikäinen
04.10.1927 - 18.01.2019 †
leinab lesk
Hüvastjätt Pärnamäe krematooriumi väikeses leinasaalis 25.jaanuaril 12.00 urnimatus
Su tugev elutahe väsis,
ränk hingevalu murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kauaaegne armas sõber ja kolleeg
ELLE PRIIDEL
31.07.1945 - 11.01.2019 †
Sõbrad ja kolleegid

Ärasaatmine 19. jaanuaril kell 15:30 Pärnamäe Krematooriumis
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Avaldame kaastunnet Heino ja Bruno Lillele abikaasa ja ema surma puhul.
Jule Ona Lill
19.03.1945 - 13.01.2019 †
Vend Arvo perega.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa
Heinar Sähka
27.04.1934 - 09.01.2019 †
Poeg ja tütar peredega.

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis ema,vanaema ja vana vanaema
Asta Puhm
22.06.1923 - 31.12.2018 †
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa
Kalju Kalde
21.08.1942 - 01.01.2019 †
Omaksed

Ärasaatmine 11.jaanuaril kell 11.30 Tallinna Pärnamäe krematooriumi suures kabelis
Kallis Maria, oleme Sinuga Su leinas
Sergei Vassiljev
Siiras kaastunne perekonnale
Kolleegid Eesti Rahvusraamatukogust
KÜ Valdeku 102 liikmed mälestavad
Helju Raadik
07.07.1938 - 20.12.2018 †
Avaldavad kaastunnet omastele

Ärasaatmine 04. jaanuaril kell 15.00 Pärnamäe kabelis
Kurbus on nii suur, pole otsa ja äärt...
Lahkus meie kallis isa, vanaisa
VELLO JÕEÄÄR
26.05.1940 - 22.12.2018 †
Ärasaatmine 29. detsembril kell 14.30 Tallinna Krematooriumis (Pärnamäel).
Su tugev elutahe väsis
Mälestame kauaaegset majanaabrit
VILMA PUKK
30.11.1931 - 30.11.2017 †
Südamlik kaastunne perekonnale.

KÜ Rännu
Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema.
Helme Mäekivi
01.12.1928 - 10.12.2018 †
Leinavad lapsed, lapselapsed, lapselapselapsed.
Ärasaatmine 15. detsembril kell 12:00 Tallinna Krematooriumi väikses kabelis Pärnamäe tee 36
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Kalli abikaasa Aleksander Männiku surma puhul avaldavad kaastunnet Sirjele kaaslased ansamblist Ürgleigarid
Aleksander Männik


Ärasaatmine 15.detsembril kell 10.30 Pärnamäe krematooriumist.
Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa ja isa
Tõnis Kodanipork
11.03.1950 - 30.11.2018 †
Leinavad abikaasa Ülle ja tütar Merike

Ärasaatmine reedel 07.detsembril kell 10 Pärnamäe Krematooriumis.
Palume pärgi mitte tuua.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Mälestame head ja abivalmis majanaabrit
Eerik Kuusk
26.07.1938 - 27.11.2018 †
Avaldame sügavat kaastunnet abikaasa Annele perekonnaga
Vaikselt lahkusid memmeke hea, muredest, valudest enam ei tea.
Lahkus meie kallis ema, ämm, vanaema, vanavanaema
Helmi Tamm
04.09.1924 - 21.11.2018 †
Ärasaatmine toimub 28. novembril kell 12:30 Tallinnas, Pärnamäe Krematooriumis.
Mälestust hella Sa pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi.
Head Head Eesti Merenduse Hoidjat ja Suurt Kaptenit
UNO LAUR
30.04.1928 - 08.10.2018 †
mälestab ja leinab Eesti Laevajuhtide Liidu liikmeskond
Tähtede taga koidab Sul taevas
Vaikne lootus Sul täide seal läeb...
Lahkus meie kallis abikaasa, vend ja onu
Uno Äär
17.05.1932 - 02.10.2018 †
Omaksed

Ärasaatmine laupäeval 06. oktoobril kell 14.00 Tallinna Krematooriumi väikeses saalis aadressil Pärnamäe 36
Oh õitse veel kaua, mu isade maa!
See maa, kus palju vahvust ja vaimuvara ka! Su hooleks end annan ja truuks sulle jään
nii kaua, kui kord suren ja oma hauda lä’en!
Lahkus meie kallis kaasa, isa, vanaisa
Erik Vilipere
08.04.1953 - 28.09.2018 †
Omaksed
Ärasaatmine 8. oktoobril kell 11 Pärnamäel Tallinna Krematooriumis.
Lahkus meie kallis,lugupeetud ja väärikas daam
Asta Vähi
08.02.1923 - 21.09.2018 †
Leinavad sugulased

Ärasaatmine Pärnamäe krematooriumist
29.sept. kl. 12.00
Mälestame
Andres Kappi
24.04.1950 - 25.08.2018 †
ja avaldame kaastunnet omastele


Grupivennad TPedI füüsika eriala 1974.a lennust
Meie südames sa ikka elad,jääd mõttes meie keskele...
Südamlik kaastunne Hillar Laurile perega kalli isa
Enno Lauri
kaotuse puhul! Arula pere
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Avaldame kaastunnet Mati Ojasele abikaasa
ELFRIIDE OJASE
kaotuse puhul. Ahto-24 meeskond

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Mälestame kauaaegset majanaabrit
Ülo Allikmäe
02.04.1937 - 08.07.2018 †
KÜ Lillesalu
On kurbi hetki elus antud
ja lahkumisi rohkem,kui peaks...
Kristjan Lahi
Purteco AS kolletiiv
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus jäädavalt Alfred Siitam
25.03.1931-11.06.1918.Sügav kaastunne tütar Margele perega.
Lähedased.
Ärasaatmine 15.juunil kell10.00 Pärnamäe kabelis.
Alfred Siitam
25.03.1931 - 11.06.2018 †
Omaksed

Ärasaatmine 28. oktoobril kell 13 Lõuna-Eesti haigla leinasaalist Võru kalmistule.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis ema, õde, tädi
Marje Pikkas
01.05.1946 - 07.05.2018 †
Omaksed

Ärasaatmine 15. mai kell 14.30 Pärnamäe kabelis.
Tuul puude ladvas tasa kiigub, me väikses leinas langetame pea...
Kurbusega teatame,et lahkus meie kallis ema,vanaema,vana-vanaema
KOidula Suurjärv
26.07.1932 - 30.04.2018 †
Omaksed
Sõnad liigsed kõik, ainult vaikida võib.
(Heldur Karmo)
Lahkus
Mart Pedak
27.02.1947 - 26.02.2018 †
Mälestavad lähedased.

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud meie armas õpetaja
LEA RÕNK
03.09.1929 - 17.12.2017 †
Leinab Maardu Keskkooli 4.lend
Ärasaatmine 6.jaanuaril 2018 kell 11.30 Pärnamäe kabelist
Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk...ja katkeb siis
Mälestame kallist sõpra ja tunneme kaasa lähedastele
Annika Oert Haimre
kursusekaaslased Tallinna Pedagoogilisest Instituudist
Miski ei kao päriselt, me mäletame ja oleme tänulikud!.
Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema ja eluaegne käsitööõppejõud
Hilja Aavik
17.12.1930 - 27.11.2017 †
Omaksed

Ärasaatmine 1. detsembril 2017 kell 16 Tallinna Pärnamäe surnuaia väikesest leinasaalist.
Tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis elupuu.
Avaldame sügavat kaastunnet Evi Mustonenile kalli ema
Aino
31.10.2017 †
surma puhul.

Pelguranna Pandimaja kollektiiv ja osanikud.
Laine Napritson
08.04.1936 - 06.11.2017 †
Omaksed

Ärasaatmine 16.novembril 2017
Pärnamäe Krematooriumi väikeses kabelis
Kes olnud merel või sõjaväes, on harjunud toime tulema teostamatuga. (V.Anslan)
Lahkus kirjanik, kaitseliitlane, maalikunstnik, elupõline meremees, abikaasa, isa ja vanaisa
Viljo Anslan
06.04.1937 - 28.10.2017 †
Ärasaatmine 03. novembril 2017.a kell 12 Rahumäe kalmistu kabelis.
Elu on laul,
on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.
Lydia Rahu
05.06.1927 - 26.09.2017 †
Leinavad omaksed
Kõik tuled kustutas öö ja täis sai eluring
Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema, vanaema ja vanavanaema
LAINE LOVIISE PRULJAN TERRAS
06.11.1928 - 31.08.2017 †
Lähedased
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis ema,vanaema ja vanavanaema
Rosalie Reitel
21.08.1920 - 30.07.2017 †
omaksed
Äkki katkes Sul elulõng, hella mälestust me Sinust hoiame.
Mälestavad Daily, Elo¬Britt koos ema Virvega
Aivar Elmi
27.04.1965 - 11.07.2017 †
Lahkus meie kallis isa, vanaisa
Valdur Krause
27.02.1935 - 13.07.2017 †
Pojad peredega

Ärasaatmine 19. juulil kell 10.00 Tallinna Issanda Muutmise peakirikus, matmine Tallinna siselinna kalmistule.
Su elutee liig lühikeseks jäi...
Avaldame sügavat kaastunnet Kersti Soele kalli tütre
Liina soe
17.08.1981 - 17.06.2017 †
kaotuse puhul.
Pelguranna Pandimaja kollektiiv ja osanikud
Mis tulema peab-see tuleb.
Kellel saab otsa aeg-see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja süütab taevasse tähe.
Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele.
Aarne Neerot
27.08.1953 - 23.05.2017 †
Perekond Sokk'ud Eestist ja Ameerikast

Kes sa oled, kust sa tuled ja kuhu sa lähed...
Lahkus armastatud ja austatud abikaasa, isa ja vanaisa,
Field Target laskespordi veteranide maailmameister ja selle ala arendaja
KAIDU JALAKAS
16.03.1955 - 07.05.2017 †
Kaidu pärandit kannab edasi tema pere ja Field Target laskesport.

Hüvastijätt 12. mail kell 13 Hageri kirikus.
Ei tulek ega minek pole meie teha, vaid see, mis sinna vahele jääb, ja see on elavate mäletada
Lahkunud on meie kallis
Kusta Rumma
12.03.1942 - 08.04.2017 †


Hüvastijätt 15.aprillil kell 12 Metsakalmistu kabelis.
Su tugev elutahe väsis, ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
Ants Saks
30.05.1935 - 07.04.2017 †
Perekond Saks

Ärasaatmine 13.aprillil kell 14.30 Tallinna Krematooriumis (Pärnamäe tee 36)
Lahkunud on meie kallis
ILARIA SALONG
06.05.1922 - 06.01.2017 †
Lähedased
Su tugev elutahe andis meile suuna...
nüüd veidi eemalt vaadates meid kuulad...
Mälestame kallist täditütart ja avaldame sügavat kaastunnet tütrele ja õele
ERIKA TREIFELDT (REINTAM)
06.06.1927 - 08.02.2017 †
Onutütar Anne perega.
Avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele kalli
EVI TOOS
lahkumise puhul
Perekonnad Soosalu, Aug ja Vals
Lahkunud on meie kallis
Maimu Laan
14.05.1921 - 15.01.2017 †
Leinav perekond

Ärasaatmine 21.skp. kell 12
Tallinna Kaarli kirikus
Meie südames sa ikka elad
jääd mõttes meie keskele
Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis vanatädi
Viivi Roomet
30.09.1939 - 05.01.2017 †
Lähedased
Su tugev elutahe väsis
Lahkus meie kallis naaber
EVE TÕNSBERG
20.01.1916 - 22.11.2016 †
Naabrid Pihlapuu teelt
Ly,Ilse,Leo,Elina,Endri.
Rahus lahkus meie kallis ema, vanaema ja tädi
Vaike Kravets (Aavik)
24.04.1927 - 20.11.2016 †
Lähedased kutsuvad meenutama sünni-aastapäeval Rahumäele.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...
Teatame sügava kurbusega,
et meie hulgast on lahkunudSIIRI-MAI HANSTEIN
27.05.1935 - 04.11.2016 †
Omaksed


Ärasaatmine 12.novembril kell 13.30 Tallinna Krematooriumi suures kabelis
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
Avo Sadrak
29.09.1941 - 05.07.2016 †
Omaksed


Ärasaatmine 11.juulil 2016, kell 14.30 Tallinna Krematooriumi (Pärnamäe tee 36) suures saalis.
Palume pärgi mitte tuua.
Mu südames ja mälestustes elad ikka edasi
Lahkus kallis vanaema
Maie Oblikas
16.03.1943 - 25.06.2016 †
Leinav lapselaps Merit


Ärasaatmine 6. juulil kell 13.30 Pärnamäe krematoorimis.
Lahkus meie kallis isa ja vanaisa
Kalle Mitt
04.06.1947 - 29.05.2016 †

Mälestavad Mati ja Kati peredega


Ärasaatmine 04.06.2016 kl 14.30 Pärnamäe krematooriumis.

Palume pärgi mitte tuua
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
Toivo Randrüüt
14.01.1948 - 11.05.2016 †
Omaksed

Ärasaatmine 13. mail kell 15.30 Tallinna Krematooriumi (Pärnamäe tee 36) suures saalis
Elu on kui tundmatu tee, iial ei tea, millal lõpeb see...
Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
Toomas Laide
27.11.1953 - 28.04.2016 †
Leinav perekond
Ärasaatmine 3.mail kell 13 Pärnamäe krematooriumist.

Teatame kurbusega, et meie hulgast on lahkunud
Olari Malt
18.03.1959 - 02.01.2016 †
Omaksed

Ärasaatmine 12. jaanuaril kell 14.00 Rahumäe kalmistu kabelis.
Valus on mõelda, et Sind pole
ja iial Sa meie juurde ei tule.
Lahkus meie armas abikaasa, ema ja vanaema
Ester Õispuu
23.07.1949 - 16.12.2015 †
Ärasaatmine 21.12.2015 Pärnamäe Krematooriumis
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Lahkus tuntud grillmeister
Alvar Sammal
25.11.1962 - 18.04.2015 †
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Surmakuulutused.ee
Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.
Kallist onu leinab vennapoeg perega.
Guido Sõrmus
16.04.2015 - 16.04.2015 †
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...
Lahkus armastatud näitleja ja lavastaja
Eino Baskin
17.06.1929 - 11.03.2015 †
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Surmakuulutused.ee
Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame...
Lahkus meie armas ema ja vanaema
Astra Lipand
23.02.1950 - 14.02.2015 †
Poeg ja tütar perega

Ärasaatmine 28. veebruaril kell 15.30 Tallinna Krematooriumis
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Lahkus kallis abikaasa, isa ja vanaisa
KERSTEN Saar
31.12.1944 - 24.01.2015 †
Omaksed

Ärasaatmine 30. jaanuaril kell 13 Kaarli Kirikust Pärnamäe kalmistule.

Kauaaegne Järvakandi Tehaste peainsener REIN ETVERK mälestavad kaastöötajad aastatest 1954-1970 ja avaldavad kaastunnet omastele.
Rein Etverk
11.10.1929 - 15.01.2015 †Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame.

Mälestame kauaaegset naabrit Kiisapalus ja avaldame kaastunnet lähedastele

Ülo Valk
22.06.1931 - 06.01.2015 †

Naabrid Kiisapalust
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie alati abivalmis
Tanel Kikkas
11.08.1952 - 29.12.2014 †
kaastundes töökaaslased Soomest
Meie südames sa ikka elad
jääd môttes meie keskele...
Lahkus meie kallis abikaasa, vanaisa, vana-vanaisa
Aleks Liske
14.12.1922 - 09.12.2014 †
Omaksed

Ärasaattmine 19.12.2014 Pärnamäe Krematooriumis
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus minu kallis onu
Peeter Volberg
31.10.2014 - 31.10.2014 †
Tõnu tütar Mall Parvi (Volberg) perega
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...
Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
Ants Saluraid
04.08.1948 - 05.10.2014 †
Omaksed

Ärasaatmine 13. oktoober, kell 16.00,
Tallinna Methdoisti Kirkus, Narva mnt.51
Maga vaikselt, puhka rahus -
südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd ikka meiega.
Lahkus meie kallis ema ja vanaema.
Õie Djakonova ( Pullerits )
01.05.1925 - 26.08.2014 †
Omaksed

Ärasaatmine 29. augustil kell 11 Pärnamäe krematooriumis.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
Andrus Allabert
16.06.1961 - 18.07.2014 †
Omaksed

Ärasaatmine 23. juulil kell 14 Pärnamäe krematooriumis.
Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.

Lahkus meie kallis ema ja vanaema
Helvi Sildver
20.02.1929 - 24.04.2014 †
Omaksed

Ärasaatmine Tallinna Krematooriumis
29.04.2014 kell 16.00
... ei suuda üksi astuda sammugi.
Nüüd siruta käe vastu...
Lahkus pikaaegne sõber,
Leinavad abikaasa, lapsed ja lapselapsed
Mati Oblikas
 
Lahkus meie kallis ema, vanaema, vanavanaema
Anita Turovskaja
02.12.1924 - 13.12.2013 †
Omaksed

Ärasaatmine 18, detsembril 2013 kell 13.00 Juudi kalmistul Rahumäel, Tallinnas
Meie südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele…
Lahkus meie armas ema, vanaema ja vanavanaema
Vilma Reppo
20.08.1929 - 11.12.2013 †
Omaksed

Ärasaatmine Tallinna Krematooriumis esmaspäeval,
16. detsembril kell 16:00
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Vilma Kala
06.07.1925 - 18.11.2013 †
Omaksed

Ärasaatmine 22. novembril kell 16 Pärnamäe krematooriumis
Tasa lahkusid emake kallis,
muredest,valudest enam ei tea...
Lahkus meie kallis ema, vanaema,vanavanaema

Ilma-Reeda Peedruk
03.10.1934 - 11.09.2013 †
Omaksed

Ärasaatmine 16.09.2013 kell 12 Pärnamäe Krematooriumis
Südamlik kaastunne kallile Urvele
armsa isa
Ivo Kopelmaa
26.08.2013 - 26.08.2013 †
Kaotuse puhul.
Anneli, Aveli, Alver, Anneli ja Väino
Mälestus sinu õiglusest ja
positiivsusest hinge
jäi helge ja hea
Meie mõtetes püsid sa üha,
elad edasi sõprade seas
Avaldame kaastunnet
lähedastele ja sõpradele,
grupivenna
VEIKO KAASIK
10.06.1968 - 11.05.2013 †
kaotuse puhul

Tallinna
Merekooli 38. lend
Me südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...
Lahkunud on meie hulgast kallis abikaasa, ema ja vanaema
Liidia Luiska
16.05.1956 - 17.05.2012 †
Omaksed

Ärasaatmine Tallinna Krematooriumis laupäeval,
26. mail kell 12:00
Maga vaikselt, puhka rahus -
südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.
Peale rasket haigust lahkus meie hulgast jäädavalt armastav abikaasa, ema ja vanaema
Hilja Arus
25.03.1933 - 19.04.2012 †
Omaksed

Ärasaatmine Tallinna Kaarli kirikust kolmapäeval, 25.aprillil 2012 kell 12.00.

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon...
ASTA LEND
29.07.1932 - 07.02.2012 †


Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob...
Saima Raudsepp
26.08.1932 - 06.02.2012 †

Su tugev elutahe kustus...
Lahkus treenigkaaslane ja spordilembese pere liige
Tiit Vilms
03.03.2012 †
MTÜ Tšika Toetusselts
Tšika margimehed ja treeningkaaslased

Ärasaatmine 7. märtsil 2012
Sinu mälestus me hinges elab,
Sinu hääl veel kõrvus kõlab..
MAILI GOLOTJUK
14.04.1945 - 28.11.2011 †

Sa andsid, mis sul oli anda,
tööd tehes kustus eluniit
Helju Pantelejeva
04.06.1933 - 28.08.2011 †

Valus on mõelda, et Sind pole
ja iial Sa meie juurde ei tule.
Juta Prints
13.02.1942 - 17.08.2011 †

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Andrus Kuldmaa
01.07.1967 - 09.09.2011 †

Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob...
Nikolai Mäeveer
09.09.1931 - 30.08.2011 †

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.
Lembit Püss
21.08.1956 - 12.08.2011 †

Tiit Truumaa
28.09.1936 - 11.08.2011 †
Kui palju hellust,
armastust
puhkab mulla all...


Peeter Nool
1924 - 2011 †
Päev looja läinud ja tühjaks
kodukamber jäänud...
Avaldame kaastunnet Maire ja Marguse peredele armsa ema ja vanaema
Renate Pukk
18.02.1934 - 14.07.2011 †
Surma puhul.

Milvi, Evi ja Viljar peredega