Matuseteenuseid pakkuvate firmade nimekiri

Antud lehelt on võimalik leida igas maakonnas matuseteenuseid pakkuvad firmad ning valida välja endale kõige sobivam.

SURMAKUULUTUSED.EE

SURMATEATED JA KAASTUNDEAVALDUSED INTERNETIS

Kustus elu, vaikis valu, mälestus jääb alati.

Sügav kaastunne ema Viiule kalli poja
Marek Saal
28.08.2021 †
kaotuse puhul
Leinas töökaaslased

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis ema ja vanaema
Siiri Haavik
08.09.1944 - 23.08.2021 †
Omaksed

Ärasaatmine toimub 31. augustil kell 13.30 Tartu Krematooriumi väikeses saalis.
Rahu ja vaikus on Sinuga, mälestus jääb meiega.
Helgi Sild
Sügav kaastunne Avele ja Heinole kalli Helgi Sild kaotuse puhul.

Uudo ja Larissa
Mälestame armast sugulast
Ants Kuperjanov
Südamlik kaastunne lähedastele.

Mihkel,Ilve ja Priit peredega
Üks eluraamat on sulgunud…


Ei tulek ega minek pole meie teha, vaid see, mis sinna vahele
jääb, ja see on elavate mäletada.
Meie südamlik kaastunne kallile Jutale, Ülole ja kõigile lähedastele. Lahkus meie kallis vanaisa


Haljand Kukk
04.05.1935 - 14.04.2021 †
Sügavas leinas langetame pea

Sander ja Silver

Üks eluraamat on sulgenud...
Südamlik kaastunne Marika Marek Erki
Tõnu Maansoo
Ivo Asta
Üks eluraamat on sulgunud...
Südamlik kaastunne,
kallid Peeter,
Lee,
Anna ja Paul-Kristian
Vello Padrik
21.05.1937 - 02.03.2021 †
Kolleegid Tallinna
Eriarstikeskusest
Sea, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste maa...
Mälestame kallist sugulast
Eleonora Tippot
16.12.1918 - 10.02.2021 †
Avaldame siirast kaastunnet
tütar Sirjele ema, lastelastele peredega vanaema ja vanavanaema lahkumise puhul

Jüri ja Arvo peredega
Lahkus meie kallis
Eevi Kukka
19.09.1929 - 03.01.2021 †
Leinab õetütar perega

Urnimatus kevadelEne Pidim


22.04.1936 - 22.12.2020 †
Ärasaatmine 26. detsembril
kell 12 Peetri kirikus Tartus.
Igavikusadamasse maandus Sinu elulaev, täheriigi avarustes lõppes valu ja vaev.
Lahkus meie kallis ema ja vanaema
Milju Tiru
17.08.1932 - 09.12.2020 †
Leinavad tütar ja tütrepoeg

Ärasaatmine 14. detsembril kell 13 Tartu Krematooriumi suures saalis
Hea Jumal, kes Sa kõikjal elad,
lase mul elada Sinus ja jääda Sinusse.
Teatame kurbusega, et on lahkunud
Eno Tõnisson
07.02.1969 - 01.12.2020 †
Leinavad omaksed
Ärasaatmine 5. dets. kell 13:00 Tartu Pauluse Kirikus. Palume lilli mitte tuua.
Avaldame kaastunnet Aitale Hennole ja Üllele abikaasa ja isa kaotuse puhul. Leinaja Tiiu, Aare ja Inga.
Enno Kompus
02.10.1935 - 02.10.2020 †

Me südames Sa ikka elad.
Jääd mõtteis meie keskele
Teatan kurbusega, et meie hulgast on lahkunud
Vladimir Smorodin
05.07.1965 - 24.09.2020 †
Leinavad tütar perega
Ärasaatmine 30.septembril kell 13.30 Tartu Krematoorium väikses saalis
Su tugev elutahe väsis, haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis õde ja tädi.
Mall Tamm
15.07.1940 - 16.08.2020 †
Omaksed

Ärasaatmine 22. augustil kell 15 Tartu Krematooriumist.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis ema
Helju Saliste
25.11.1937 - 09.08.2020 †
Leinavad lapsed peredega

Ärasaatmine 15.augustil kell 14.00 Tartu Krematooriumi suures saalis
Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Lahkus meie kallis isa ja vanaisa
Ants Piiroja
24.01.1943 - 04.07.2020 †
Leinab tütar Kerli perega

Ärasaatmine 09.juuli kell 15.00 Tartu krematooriumis.
Avaneb valguse värav,viib taevasse sätendav sild
Sügav kaastunne Kerstile ja Delisale armsa elukaaslase ja isa
Mario Polini
19.06.1986 - 20.04.2020 †
kaotuse puhul


tädi Liivia koos laste peredega
Tuul nii tasa puude ladvus kiigub,
linnud unelaulu laulavad...
Teatame kurbusega, et ootamatult lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
TOIVO POOGEN
28.01.1950 - 30.03.2020 †
Leinavad abikaasa Leili ja tütred peredega
Lahkus meie kallis tädi
Tamara Poola
19.06.1922 - 09.03.2020 †

Leinavad õetütred Sirje ja Marje peredega.
Teatame kurbusega, et on lahkunud meie kallis ema ja vanaema
Ingrid Päll (sünd Tuvi)
29.03.1942 - 10.03.2020 †
Tütred Annemari, Merle, Terje ja Karin peredega

Ärasaatmine laupäeval, 14.03.2020 kell 14.00 Rõngu kirikust.
Südamlik kaastunne August Sanderile perekonnaga kalli ema
Helmi Sanderi
18.06.1922-08.02.2020

Helmi Sander
18.06.1922 - 08.02.2020 †
Mälestab Helje perekonnaga
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis vend
Toivo Saksing
03.10.1954 - 02.01.2020 †
Leinavad Helle ja Vello Pärnumaalt
Mis tulema peab-see tuleb
Kellel saab otsa aeg-see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
Mälestame kallist vennapoega ja onupoega
Aare Lilleallik
Südamlik kaastunne omastele

Salle,Erja ja Ülle peredega
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Tarmo Käärst
mälestavad onu lapsed Ülle,Valli,Mart ja Lea.
Mälestame
Endel Uudevaldi
avaldame kaastunnet lahkunu omastele
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega
Lahkus meie kallis ema, abikaasa, õde, tädi, kodukandi ja koduloo-uurija
Viivi LANI
24.01.1940 - 08.07.2019 †
Omaksed

Ärasaatmine 13. juulil kell 12 Tartu krematooriumi suures saalis.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Mälestame leinas
Vello Kört
Südamlik kaastunne Õiele lastega abikaasa, isa ja vanaisa surma puhul.
Kolleegid endise Eesti Maaparandusprojekti Tartu osakonnast.
Aeg möödub ja riivab nii mõnda,elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,kuid mälestus Sinust on jääv.
Südamlik kaastunne Kellile ja Aivarile perega.
Tauno Murd
OÜ Kelliäri kollektiiv.
Küsige tuulelt, kuhu ma lähen, teadke, et päiksena kaitsma jään teid. Linnuna lendan ja mõne tähe õhtuti süütan, mis ühendab meid.
Lahkus meie kallis isa ja vanaisa
Toivo Masing
30.06.1944 - 08.02.2019 †
Perekond

Ärasaatmine 16. veebruaril kell 12 Tartus Raadi kalmistu kabelist
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis ema,abikaasa,vanaema
MARIA KALLAS
16.10.1931 - 03.02.2019 †
Omaksed

Ärasaatmine 09. veebruaril 2019a. kell 14.00
Tartus,Peetri kirikus
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus peatas Sinu kuldsed käed.
Lahkus Meister, kellele allus aeg.
Sügav kaastunne omastele
JOHAN TRALLA
04.09.1934 - 16.01.2019 †
Omaksed

Leinab õpilane ja sõber RAIT LABOTKIN
Mälestuste päiksekullas
elad ikka meiega
Lahkus meie kallis
Meliita Ermel
23.12.1927 - 11.12.2018 †
Omaksed

Ärasaatmine 14. detsembril kell 14.30 Tartu Krematooriumist.
Valus on mõelda, et Sind enam ei ole...
Lahkus meie kallis isa, vanaisa, vanavanaisa
EINARD KASE
01.05.1929 - 11.10.2018 †
Omaksed.

Ärasaatmine 17. oktoobril kell 12.00 Puurmani valla Kursi kirikust Kursi kalmistule
Üks tee on lõpuni jõudnud, üks süda on vaikinud...

Avaldame südamest kaastunnet Karmenile perega abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul.
Olavi Adov
Sirje, Marje, Liina, Reet, Ülle, Ülle-Mari
“After all, to the well-organized mind,
death is but the next great adventure.”
Südamlik kaastunne perele
ja lähedastele
Kristjan Kaitsa
13.10.1989 - 30.05.2018 †
surma puhul!
Sõber
Rõõmud ja mured Sa meiega jagasid,
kurb on, et iial ei tule Sa tagasi.
Kallist õde leinavad vend ja õde peredega.
Laine Ruubel
11.12.1938 - 18.02.2018 †
Ärasaatmine 26. veebruaril kell 14 Pärnamäe kabelis.
Endised õpingukaaslased S. Peterburi Rahandusülikoolist ja Tallinna Rahandustehnikumist
mälestavad emeriitprofessorit
Elvi Ulst
23.04.1934 - 31.12.2017 †
Avaldame kaastunnet poegadele.
Milvi Meinberg, Evi Põldvee, Ellen Siimaste, Inna Lumin
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu ja Arengufond mälestavad kurbusega varalahkunud Tartu Ülikooli rektor Volli Kalmu.
Südamlik kaastunne perele, lähedastele, kolleegidele ja Tartu Ülikoolile.
Volli Kalm
10.02.1953 - 23.12.2017 †
Puhka rahus!
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Kallis Õie, avaldame sügavat kaastunnet
Sinu leinas kalli abikaasa
LEONHARD OJA
16.05.1938 - 04.12.2017 †

surma puhul.
NeoLife Taru sõpruskond.
Avaldame kaastunnet Marikale
kalli elukaaslase
Juhan Reisalu
surma puhul.
Kursuseõed Angela, Triin ja Katrin.
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Lahkus Eesti ajaloolane ja politoloog
KAIDO JAANSON
21.06.1940 - 02.05.2015 †
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Surmakuulutused.ee
Valus on mõelda, et Sind enam ei ole...
Kurbusega teatame, et lahkus meie kallis
Õie Unn
27.05.1933 - 25.04.2015 †
Omaksed

Ärasaatmine 30. aprillil 2015.a. kell 15.30 Tartu Krematooriumi väikesest leinasaalist.
Valus on mõelda, et Sind enam ei ole...
Kurbusega teatame, et lahkus meie kallis
Õie Unn
27.05.1933 - 25.04.2015 †
Omaksed

Ärasaatmine 30. aprillil kell 15.30 väikesest leinasaalist.
Maga vaikselt, puhka rahus -
südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.
Lahkus meie kallis Ema
Suured kaastunted kogu perega
Urve Linde
01.12.1958 - 17.04.2015 †
Omaksed
Ärasaatmine 23 aprill 2015 kell 13:00
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Lahkus Eesti etnoloog ja kultuuriajaloolane
ants viires
23.12.1918 - 18.03.2015 †
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Surmakuulutused.ee
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Mälestame kauaaegset naabrit ja sõpra
Mait Kaare
09.06.1956 - 28.11.2014 †
Siim.Olev Peeter,Martin Aili ja Mati peredega

Ärasaatmine 06. detsemberl kell 11 .
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Lahkus meie kallis tädi
Mare Aasmäe
24.03.1953 - 22.10.2014 †
õe tütar ja poeg peredega

Ärasaatmine Tartu Krematooriumis 1.novembil kl.13.00

Septembri lõpus lahkus meie seast diskor ning arvukaid suurüritusi juhtinud kõnemees
Olev Ulp
Ulp oli muu hulgas kümnete tudengite kevad- ja sügispäevade ürituste korraldaja ning õhtujuht.

Lorette Sisask
19.03.2013 - 19.03.2013 †
Vanimat naabrit mälestavad ja avaldavad sügavat kaastunnet omastele Mäe ja Urva tn naabrid


Jõudsid elus palju anda,
jõudsid muret, rõõmu kanda,
kuni lõppes elutee.


On lahkunud meie armas tädi

Pelageje Tähe
18.09.1915 - 04.03.2012 †
Südamlik kaasunne tütar Marile ja poeg Aleksandri peredele.

Tädilapsed Anu, Alli, Veera ja Olga
Su elutee liig lühikeseks jäi...
Raigo Kanarbik
30.11.1982 - 24.10.2011 †
Päev looja läinud ja
tühjaks kodukamber jäänud.
ANNE MÄEORG
07.01.1917 - 07.11.2011 †
Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad...
Tarmo Marken
14.10.1959 - 09.09.2011 †
Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu eel...
Osvald Kõivik
18.04.1939 - 26.09.2011 †
Tähtede taga koidab Sul taevas,
vaikne lootus Sul täide seal läeb...
Toivo Kiuru
25.02.1927 - 10.08.2011 †
Su rüppe heidan unele,
mu püha Eestimaa...
Valdur Kooning
10.03.1939 - 06.08.2011 †
Vilma-Luule Mälgi
04.06.1927 - 27.08.2011 †
Valus on mõelda, et Sind pole
ja iial Sa meie juurde ei tule.Su elutee liig lühikeseks jäi...
Toomas Kõiv
01.09.1957 - 17.08.2011 †
Sa olid nagu päikene
ja paistsid südame -
ja kadusid kui päikene
öö musta hõlmasse.
Irmen Neumann
05.04.1951 - 11.08.2011 †
Alfred-Visvald Kuus
19.10.1931 - 21.06.2011 †
Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu eel...Tähtede taga koidab Sul taevas,
vaikne lootus Sul täide seal läeb...
Andres-Ahti Zeigo
18.08.1933 - 17.05.2011 †
Margarita Susi
18.09.1931 - 22.07.2011 †
Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame