Matuseteenuseid pakkuvate firmade nimekiri

Antud lehelt on võimalik leida igas maakonnas matuseteenuseid pakkuvad firmad ning valida välja endale kõige sobivam.

SURMAKUULUTUSED.EE

SURMATEATED JA KAASTUNDEAVALDUSED INTERNETIS

Mälestame kauaaegset head naabrit
Urve Maripuu
30.11.1934 - 30.11.2020 †
Sügav kaastunne omastele.


Saare tn 1 majaelanikud
Sügav kaastunne
Riinale,Reedale,Evele lastega, isa ja vanaisa kaotuse puhul
Leo Rand
Tiina ja Märt perega,Aima Käesel

Seal sulgub eluraamat, algab mälestustemaa
Mälestame toredat ja külalislahket

Leo Randa
Leo Rand
Ede kursusekaaslased Räpina päevilt
Tunneme kaasa Joelile
ja sugulastele
Esteri
kaotuse puhul

Sigrid ja Tarmo

Ester Sepp
05.05.1949 - 16.07.2021 †
Sügav kaastunne Priit Raunistele
kalli isa
kaotuse puhul
Valdur Rauniste


perekonnad Tõemetsad



Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi
Alati sõbralikku ja lahket
LEMBIT TÕNSAU
Mälestab kurbusega Tõrise küla rahvas.
Siiras kaastunne lähedastele
MÄLESTAME
Enn Raimlat
Enn Raimla
Südamlik kaastunne lastele
ja lähedastele.

Kunagised töökaaslased Pahi farmidest
Puhka rahus kallis vend, onu
Villu Väljaäär

Mäletavad Leili ja Maila perega

.
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
südamlik kaastunne Helile lastega ja vendale Ülole ning Heitile peredega Teile kalli
Maidu Vaga
kaotuse puhul
Toomas ja Tõnis peredega.
Avaldan kaastunnet Mairele abikaasa ja Andile venna
Harri Saagpakk
kaotuse puhul.

Mälestab Harry Vester
Maga vaikselt,puhka rahus , südamed on sinuga ...Mälestuste päikseküllas jääd sa ikka meiega.
Südamlik kaastunne Leidale, Mihklile, Madisele ja Timmule peredega kalli abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul .
Peeter Abe
Mälestab vend Arvu perega .
Südamlik kaastunne Õiele
abikaasa kaotuse puhul
ENN METS
Mälestavad endised töökaaslased Kullimäelt
Avaldame kaastunnet Moonikale, Marikale ja Urmasele
kalli ema
Estra Kasemetsa
kaotuse puhul

Vaike lapsed peredega
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Armas Angelina perega!
Meie sügav kaastunne armsa ema ja vanaema kaotuse puhul.
Niina Kostenkova




Mirja ja Kristo.
Kustus elu,vaikis valu,mälestus jääb alati.
Südamlik kaastunne Marjele,kalli õe,
Mai Kuldsepa
Kaotuse puhul.

Marge,Maie,Anne,Ene,Mai,Annely
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Mälestuse kauneid jälgi kõigi
hinge Sinust jääb...
Evi Väljaäär
30.08.1942 - 09.01.2020 †
Südamlik kaastunne lähedastele

Leili, Maila perega
Sügav kaastunne Taimile,Ingale ja Kaidole abikaasa ja isa
JÜRI NOPPELI
kaotuse puhul




Perekond Reimal
Lahkus meie kallis memme
Armilde Lahtvee
18.09.1919 - 25.01.2018 †
Omaksed

Ärasaatmine 28. jaanuaril kell 14 Jaani kalmistul, Saaremaal
Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.

Mälestame kallist klassivenda

ENNO KALF´i



ja avaldame südamlikku kaastunnet poegadele perekondadega
isa ja vanaisa surma puhul






1961. aastal Tapa Keskkooli lõpetanud klassikaaslased ja klassijuhataja







Lahkus meie kallis abikaasa, isa, vanaisa
ENNO KALF
23.10.1938 - 23.04.2012 †
Omaksed

Ärasaatmine 28. oktoobril kell 13 Lõuna-Eesti haigla leinasaalist Võru kalmistule.